Curs: INSTRUCTOR DE TIR

tir_llarg

 Horas: 20

Objetius del curs:

Aquest curs està destinat a preparar els aspirants per a la superació de les proves que convoca el Ministeri de l’Interior per a l’habilitació professional com a Instructor de Tir d’acord amb la legislació vigent.

Característiquess:

Sin título1_0003_Objeto inteligente vectorial
Temari
diploma
Diploma
sellado
Segellat de cartilla

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari si tens qualsevol dubte, consulta o suggeriment:

Nom (obligatori):

E-mail (obligatori):

Població (obligatori):

Telèfon (obligatori):

Missatge:

captcha

 • Reglament de Seguretat Privada.
 • Reglament d’Armes.
 • Resolució de 28 de febrer de 1996.
 • Funcions de l’Instructor de Tir.
 • Ordres ministerials.
 • Estudi de les Armes reglamentàries per al Personal de Seguretat Privada.
 • Munició i Cartutxeria: Definició i Classificació.
 • Normes de Seguretat: Generals i Específiques.
 • Fonaments Bàsics de Tir Punteria i Precisió.
 • Formes de corregir el Tir Balística: Interna. Externa. Efectes.
 • Preparació Tècnica.
 • Preparació Psicològica.
 • El Tir d’instrucció: Tir amb Arma Llarga. Tir amb Arma Curta. Instruccions de Tir.
 • Tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea o d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, o ser nacional d’un tercer Estat que tingui subscrit amb Espanya un conveni internacional en què cada part reconegui l’accés a l’exercici d’aquestes activitats als nacionals de l’altra.
 • Ser major d’edat.
 • No tenir antecedents penals.
 • Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, de graduat en educació secundària obligatòria, de Formació Professional de primer grau o d’altres equivalents o superiors.
 • Estar en possessió d’alguna de les llicències d’armes en vigor de la classe «A», «B», «C» o «F».

*Cis Formació es reserva el dret de modificar o cancel·lar aquesta formació.